{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

限時活動 #我的Buyandship開箱日常~分享日本樂天戰利品至IG拎$40運費!

24/07/2023

#我的Buyandship開箱日常搶分活動加碼回歸!由即日起至2023年7月28日,只要按照以下步驟於IG分享喺日本樂天購入嘅戰利品,即可獲得$40運費!

參加方法

第1步:你的IG帳號必需已設定為「公開」且帳戶需有不少於100位粉絲人數

第2步:追蹤我們的IG帳號 buyandship.goodies

第3步:發佈帖子或限時動態至你的個人檔案,內容需包含(a)於日本樂天網購並經Buyandship轉運回澳門之戰利品圖片、(b)不少於30字的產品介紹,且需包含「日本樂天」字眼及(c)加入hashtag #我的buyandship開箱日常 & 標註@buyandship.goodies

第4步:在你成功發佈後,小編將轉發你的帖子或限時動態並標註你的IG帳號。屆時請你DM提交(a)你的以”MO”開首的Buyandship用戶編號及(b)日本樂天網站上之商品購買紀錄截圖(「購入履歷」頁面)以作驗證所分享之商品為經日本樂天購入。積分將於驗證完成後7-14個工作天內加入至你的帳戶中~

日本樂天之購入履歷頁面參考

💡本次限時IG分享活動屬自願性質,參加者如非公開帳戶,小編將無法得知、瀏覽並轉發「非公開」帳戶所出的帖子/限時動態喔,敬請留意🙏

⚠️ 請注意,你的帖子或限時動態必需包含上述第3步所要求之資訊方會獲得轉發確認。

活動條款及細則

 1. 活動期為2023年7月24日至7月28日11:59PM(澳門時間),以帖子或限時動態之發佈時間為準
 2. 本活動只適用於Buyandship澳門區用戶
 3. 每個Instagram個人檔案及每個Buyandship帳戶於活動期間只能參加一次
 4. 參加活動之Instagram帳戶需有不少於100位粉絲人數
 5. 若帖子未符合活動要求或存在錯誤內容,你同意於活動期內完成修改,否則將不會獲得積分
 6. 參加此活動即代表你同意並允許我們通過包括但不限於Buyandship網站、社交媒體、推廣電郵等渠道中使用及分享你所提交的內容
 7. 40積分獎賞將於完成確認後7-14個工作天內加入至你的帳戶中
 8. 經此活動獲得之積分有效期為90天,每1積分等同MOP$1
 9. 積分只適用於扣減運費之用,且不可轉讓至其他會員帳戶及不可兌換為現金
 10. 參加此活動即代表你了解並同意受此條款及細則部分所約束
 11. Buyandship保留修改本活動之內容、暫停或取消活動之權利而無需另行通知
 12. 如有任何爭議,Buyandship保留最終決定權

相關文章