{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
服務公告

日本網購三重賞!新會員首次買日本樂天 賺高達$50運費

14/03/2023

日本咁多好嘢買,點可以畀小小嘅地域限制我哋無窮無盡嘅購物慾呢!凡於活動期內新登記成為 Buyandship 會員兼去日本樂天 (Rakuten.co.jp) 完成以 Buyandship 日本倉庫地址作為收件地址嘅首張訂單,即可賺取高達 $50 運費,等同補貼你一磅有多!

延伸閱讀: 新手必讀:樂天網購懶人包

活動詳情

活動時間:

14/3/2023 – 30/4/2023

參加資格:

一、於活動期間註冊並通過驗證之 Buyandship 新會員;及

二、於活動期間完成首次訂單之日本樂天現有會員或新會員,且該訂單需寄送至 Buyandship 日本倉庫地址 (填寫地址時請務必加入以 “MO" 開首的你的會員編號,否則將無法確認下列「獎賞二」之得獎資格)

三重賞介紹:

獎賞一、註冊並通過驗證的 Buyandship 新會員可自動獲得 $20 運費積分

獎賞二、活動期間完成首張日本樂天訂單並使用 Buyandship 日本倉庫為收貨地址可於活動結束後獲 $18 運費積分回贈

獎賞三、領取貨件後,若於 Facebook 群組「Buyandship 網購著數交流區」分享開箱,更可獲額外 $12 運費積分

參加方法:

第一步、註冊並驗證 Buyandship 帳戶後取得日本倉庫地址

第二步、(若尚未註冊日本樂天帳戶) 前往日本樂天網站 Rakuten.co.jp 註冊成為會員並完成首次購物 / (已有日本樂天帳戶但此前尚未購買過任何產品) 前往日本樂天網站 Rakuten.co.jp 登入帳戶並完成首次購物

第三步、下單時選用 Buyandship 日本倉庫地址作為收貨地址,且必須按照下圖之地址填寫方法於地址欄加入你的會員編號

第四步、完成取件後,去「Buyandship 網購著數交流區」分享開箱賺埋「獎賞三」!

日本樂天收貨地址填寫方法:

Facebook 群組開箱帖文要求:

一、開箱照片:必須除去包裝展示商品,不可使用網頁截圖,開箱照片的內容需與訂單截圖的相符
二、商品名稱及介紹:簡單說明一下產品是什麼
三、購買連結:必須為商品連結,非網頁主頁,如商品已下架請在帖文內註明
四、購入價格及價差:必須計算及標示澳門與海外的差額,如澳門未有發售請在帖文內註明
五、轉運單編號:9 字頭 8 – 9 位數的 Buyandship 運單編號

所有帖文會核對內容是否符合活動條款,若全部資訊正確會於刊登後 7 天內存入到帖文者之 Buyandship 帳戶。如轉運單號碼有錯或帖文不符合活動條款,將會另行留言通知。


活動條款和細則

1. 活動日期由 2023 年 3 月 14 日 至 4 月 30 日 11:59 PM,註冊帳戶時間及於日本樂天網站下單之時間以系統紀錄為準。

2. 是次活動僅限於使用沒有任何購物紀錄之日本樂天帳戶於 rakuten.co.jp 上完成首次訂單且通過 Buyandship 日本倉庫收件之 Buyandship 新會員參加。Buyandship 新會員之定義為於活動期間完成註冊及手機號碼驗證之 Buyandship 帳戶。

3. 每個於活動期間註冊之 Buyandship 會員帳號,不論訂單數量或金額只會獲得一次「獎賞二」($18 運費積分回贈)。

4. 是次活動派放的運費積分由 3 部份組成:1) Buyandship 新會員迎新優惠 $20 積分;2) 首次於日本樂天網站購物並通過 Buyandship 日本倉庫收件之 $18 積分回贈,及; 3) 於指定 Facebook 群組分享開箱可獲得之 $12 積分。積分只可用於扣減貨件運費。

5. Buyandship 新會員迎新優惠 $20 積分於完成帳號驗證後自動獲得,有效期為 90 天。

6. 首次於日本樂天網站購物並經 Buyandship 日本倉庫轉運所得之 $18 運費回贈將於活動完結後 21 個工作天內匯入帳號,有效期限為 90 天。

7. Facebook 群組分享開箱獎賞 $12 積分將於小編留言後 7 個工作天內匯入帳號,有效期限為 30 天。

8. 所有積分不得轉贈至其他會員帳戶及不可兌換現金。

9. 凡參與此活動之會員即同意並接受本條款及細則之約束。

10. Buyandship 擁有最終決定權,並可在不予任何通知下更改本活動之內容和條款及細則。

相關文章