{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
食物飲品

【會員分享】日本Yoku Moku雪茄蛋捲搖身一變!萬聖節期間限定蛋捲禮盒

22/09/2022

會員有話兒

以前去親日本回程喺機場免稅店都會買返一、兩盒返嚟食

今次見到有萬聖節特別禮盒所以就訂返嚟

個盒勁靚,連入面啲蛋捲都係萬聖節包裝🤩🤩🤩

開箱圖

商品連結

Yoku Moku 萬聖節雪茄蛋捲禮盒 (20pcs)

每年 Yoku Moku 都會因應萬聖節推出特別主題的禮盒,今年主題為「神秘的紫色萬聖夜」,限定禮盒的外表設計非常精美,就連裡面的蛋捲的包裝也換成小女巫圖案,驚喜滿滿!數量有限,很適合交換禮物或在萬聖節派對時一起分享~

本地售價:HKD248

日本售價: HKD87(JPY1,620)

相關文章