{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

介紹朋友賺運費 ❤️ 好嘢要益人,6 月 7 月無頭痕

01/06/2020


早前透過問卷調查,得知我們 Buyandship 為用戶於每次海外網購平均節省 30% !要是你覺得 Buyandship 已經幫你省下不少的話,我告訴你「還未夠」!只要你於 6 月及 7 月期間將 Buyandship 這個國際轉運服務推薦給其他親朋戚友,作為推薦人的你於這期間推薦 3 位或以上朋友使用我們的服務,而朋友們於 7 月 31 日或之前完成第一次貨件轉運後,每成功推薦一位即可賺得 MOP$40 運費獎賞,而被推薦人也賺得一次性的 MOP$20 運費。這個「好嘢要益人,6 月 7 月無頭痕」的推薦朋友計劃不設上限,推薦朋友愈多,可以賺得的獎賞就愈多喔!
若推薦朋友少於 3 位,仍可如常地兩者都賺得 MOP$20 運費獎賞,即原本的推薦朋友計劃仍然生效。

推薦朋友計劃 【好嘢要益人,6 月 7 月無頭痕】

請提醒被推薦的朋友們,必須在完成手機驗證前正確輸入您的推薦朋友號碼或是通過點擊您的推薦鏈接進行註冊。以下是推薦朋友的方法。

如何推薦朋友?

步驟➊登錄您的會員帳戶後,會自動跳轉到「會員中心」


步驟➋點擊左邊欄位的「推薦朋友」,就能看到屬於您的推薦朋友號碼及推薦鏈接

溫馨提示:您的朋友必需要完成手機驗證,系統才能記錄為推薦完成,然後便可介紹他到哪海外網購買高 CP 值的東西了!(往下看)

 

活動條款細則

• 活動日期為 2020 年 6 月 1 日至 7 月 31 日晚上 11:59,以系統紀錄之註冊時間為準;
• 被推薦必須於 7 月 31 日或之前完成第一次貨件轉運;
• 推薦朋友 3 位或以上方被視為合資格用戶;
• 每位用戶於活動期間可領取的推薦朋友獎賞次數不設上限;
• MOP$40 運費獎賞將分兩階段充值至合資用戶帳戶內,第一階段為 MOP$30,被推薦人於 7 月 31 日或之前完成第一次貨件轉運後的 7 – 14 天內; 第二階段為 MOP$10,於 2020 年 8 月 15 日或之前
• 經此活動第一階段及第二階段所賺的積分的使用限期分別為 90 天及 30 天;
• 回贈將以積分形式存入會員帳戶,每 1 積分等於 MOP$1,可於下次轉運時使用;
• 所有已獲得之積分,均不可以退回現金或轉讓予其他會員;
• 此次活動只適用於 Buyandship 澳門站用戶;
• 客戶瞭解並願意遵守活動的條款及細則;
• 如有任何爭議,Buyandship 將保留最終決定權。

甚麽值得買 海外網懶人包

美國買咩好?慳到就最好!6 大入門必睇網店
即買

冇得直送澳門都買到!10 大必掃香港網店推介
即買

日本網購懶人包!20 大必睇網店總整理
即買

【持續更新】網購波鞋好 Easy!潮買 Yeezy等波鞋必備網店 TOP 5
即買

潮友必捧長青品牌-五大用戶至愛潮牌
即買

橫掃歐盟:十大歐洲網店大檢閱
即買

更多海外網購優惠

相關文章