{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

網購日本 450 年老字號床上用品!Buyandship 會員可享獨家優惠

10/08/2019

海外網購價 Buyandship 會員海外網購價

9,000 円(約 MOP$668)

7,500 円(約 MOP$557)

東京西川 涼感床上用品套裝

  • 東京西川為創業已有 450 年嘅日本老字號品牌
  • 套裝包括枕頭墊、床墊及被各一
  • 集多功能於一身,除涼感外亦可吸汗消臭
  • 可以洗衣機清洗

Buyandship 會員只要經指定連結登記成為 Gladd 會員即可獲得 1,500 円優惠券,只要首單買滿 5,000 円並寄至 Buyandship 日本倉庫就可以用到張券喇!獨家優惠,其他地方冇架!


更多海外網購優惠

相關文章