{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

拎走$20運費 只差關鍵一步

14/06/2019

唔少客戶雖然註冊咗,不過其實都未完成整個登記程序!除咗海外倉庫地址拎唔到、更拎唔到 $20 迎新運費!即刻碌落去睇下仲爭邊一步?

拎走$20運費 只差關鍵一步

1. 只要登入「會員中心 > 個人資料

2. 填妥個人資料

3. 最重要係填妥流動電話號碼並成功輸入認證碼,先代表完成登記程序。系統將即時存入 $20 迎新運費 去您嘅會員帳戶。

4. 提提您:如果您有推薦朋友號碼,請在此步驟填寫啊!

係咪好簡單呢?簡單一步拎走 $20 運費。

相關文章