{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

無限可能之無限手套

17/05/2019

Buyandship 繼美國、英國、日本、韓國同澳洲後,終於再度集結第六個國家嘅轉運倉庫,俾各位可以六國合併,一手網盡多國戰利品。正所謂集運零距離,網購 _ _ _!新倉即將不日公佈。

小編就好似奇異博士咁預先知道答案喇,歡迎各位齊齊估下:您哋認為新倉係邊度呢?嚟 Facebook 呢個帖子留言「集運零距離,網購 _ _ _」話俾我哋知您嘅答案啦!(提咗您哋係三個字同押韻嘅!)留言講你想我哋開邊度嘅倉都得㗎!

Buyandship為您帶來無限可能
*台灣運費唔同,所以無得合併㗎

相關文章