{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

各路撲克高手注意!抽中 Ace 即贏 50 積分獎賞!

01/04/2019

載譽歸來!上年攪嘅搖骰盅活動有唔少用戶都話夠哂刺激好玩,有見及此今年我哋再嚟一個澳門專屬活動 – 抽啤牌!只要您喺 2019 年 4 月 26 日或之前曾建立轉運單兼選擇喺逸豪坊地舖自提點取件,取件時再 Share 我哋嘅 Facebook 專頁至你的生活時報即可參加!每一張轉運單可以參加一次,兩張轉運單可以參加兩次,如此類推。今次唔玩搖圍骰咁高難度,活動名叫得做「抽牌幸運A」,顧名思義只要你喺 13 張牌一面抽中唯一一隻 Ace,即可得到 50 Buyandship 積分獎賞,務求人人開心!

相關文章